• Strategic plan 2021-2024

Missie

De missie van de Belgian Midwives Association (BMA) is om Belgische vroedvrouwen te verbinden, te ondersteunen en te responsabiliseren. We zijn toegewijd aan het leveren van kwalitatieve, evidence based* vroedvrouw geleide zorg, gericht op Europese en internationale aangelegenheden, onafhankelijk van politieke en bedrijfsbelangen. We staan voor het idee dat we samen sterker staan, met respect voor onze diversiteit en met inclusiviteit voor onze politieke, religieuze en filosofische ideeën.

Visie

BMA zal zich onderscheiden als een inspirerende, opbeurende, leidende organisatie in het leveren van collaboratieve, inclusieve, ambitieuze, betrouwbare, ondersteuning van de Belgische vroedvrouw als eerste keuze zorgverlener. Wij zullen uitdrukkelijk pleiten voor de vroedvrouw in België, zoals die op Europees en mondiaal niveau wordt gedefinieerd: autonoom, medisch, omvattend voor elk segment van het beroep en ondersteunend voor de opleiding en permanente professionele ontwikkeling van de vroedvrouw.

Waarden

• Wij verbinden Belgische vroedvrouwen op nationaal niveau op vlak van Europese en mondiale aangelegenheden

• We zijn vastbesloten om te innoveren in nieuwe vormen van samenwerking binnen de verenigingen van vroedvrouwen

• We engageren ons om authentiek te zijn en in transparantie te werken in het belang van de Belgische vroedvrouwen

• Door haar representatieve karakter pleit de BMA voor een integratieve definitie van verloskunde

• BMA lobbyt voor een praktijkvoering door de vroedvrouw gebaseerd op de beste standaarden van kwaliteitsvolle zorg

*Evidence based midwifery is een aangepaste uitdrukking afgeleid van Sackett et al. — evidence based medicine – en omvat drie dimensies zijnde: geactualiseerde literatuur, klinische expertise en de voorkeuren van vrouwen.