Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 07-Aug-2023
Ingangsdatum 01-Sep-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Belgian Midwives Association, Haantjeslei 185/01, Antwerpen 2018, België, e-mail: belgianmidwivesassociation@gmail.com, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://belgianmidwivesassociation.be). (de “Service”). Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

• UW RECHTEN:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op belgianmidwivesassociation@gmail.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om dezelfde gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

• COOKIES ENZ.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

• BEVEILIGING:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

• FUNCTIONARIS VOOR KLACHTEN/GEGEVENSBESCHERMING:

Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij de Belgische Vereniging van Verloskundigen, Haantjeslei 185/01, e-mail: belgianmidwivesassociation@gmail.com. We zullen je bezorgdheid behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.