Alexandra Denys

Alexandra Denys

Alexandra Denys Vice-voorzitter Zelfstandige Vroedvrouw sinds 1999 Lid VBOV en UpsfB Lid Algemene Vergadering VBOV Lid werkgroep Vroed*vrouw*geleide geboorte VBOV Lid Frvv-Cfsf Mede-oprichter www.birthmatters.be Vice-voorzitter...