Céleste Vincent
  • BSc, MSc
  • Lid van het Wetenschappelijk Comité van de Upsfb
  • Lid van de Federale Raad van de Vroedvrouwen
  • Hoofdvroedvrouw in de kraamzorg